Teatr i Białystok w roku 1927


Budowa gmachu Teatru Ludowego nadal nie dochodzi do skutku. Dyrektor Skąpski „będąc w Warszawie zawarł umowę z najlepszymi siłami sceny: Józefem Węgrzynem, Sosnowską, Ordon, Solskim.”

Zamknięcie działalności Teatru Miejskiego. Rezygnacja ze stanowiska dyrektora Skąpskiego. 




Polska w roku 1927


Masowiec SS Wilno jako pierwszy polski statek wszedł do portu w Gdyni;

Mazurek Dąbrowskiego został oficjalnie polskim hymnem narodowym;

Rozporządzeniem prezydenta RP odcień czerwieni na fladze Rzeczypospolitej Polskiej zmieniono z karmazynu na cynober.




Teatr i Białystok w roku 1927


Berlin: premiera filmu Metropolis (reżyseria: Fritz Lang);

Wielka powódź – wylew rzeki Missisipi dotknął około 700 tys. osób, była to największa powódź w historii USA;

W Berlinie została reaktywowana NSDAP;

„Czarny piątek” w Niemczech stał się początkiem załamania się gospodarki niemieckiej.




Materiały dotyczące rozwoju i losów teatru w Białymstoku pochodzą z książek: „Białystok nie tylko kulturalny. Część I”, „Białystok nie tylko kulturalny. Część II”

autorstwa Małgorzaty Dolistowskiej, Jolanty Szczygieł-Rogowskiej, Joanny Tomalskiej.