Załącznik nr 2 – formularz zgłoszeniowy

Dane, które należy podać:

 1. Dane personalne:

Nazwisko:

Imię:

Data urodzenia:

Adres:

E –mail:

PESEL:

 1. Wykształcenie:
 2. Dodatkowe kursy i uprawnienia:
 1. Zainteresowania:
 1. Dlaczego chcesz przystąpić do projektu?
 1. Dyspozycyjność
 1. Preferowana instytucja
 • Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
 • Centrum im. Ludwika Zamenhofa
 • Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku
 • Muzeum Wojska w Białymstoku
 • Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki