Małgorzata Dąbrowicz – Zastępca Dyrektora Teatru

Urodzona 14 sierpnia 1968 roku w Białymstoku.

Wykształcenie:

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny, rok ukończenia: 1998.

W Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku od 15 kwietnia 2015 roku.

Przygodę z teatrem trwającą nieprzerwanie od przeszło kilkunastu lat rozpoczęłam w 2000 roku. Dotychczas zawodowo byłam związana z Teatrem Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsko-Białej oraz Teatrem Wierszalin w Supraślu. W strefie finansów publicznych poruszam się od 1992 roku.

Działalność organizacyjna i społeczna:

Jestem aktywnym uczestnikiem życia społecznego, zaangażowanym w działalność organizacji pozarządowych oraz współautorką projektów z obszaru kultury , sportu i rekreacji.

Zainteresowania:

Nade wszystko interesuje mnie CZŁOWIEK.