Bułat Okudżawa

WIERSZE I PIOSENKI

Premiera: 05 listopada 1968
Reżyser: Bronisław Orlicz

 

Udział biorą: Grażyna Juchniewicz, Barbara Komorowska, Barbara Łukaszewska, Mieczysław Banasik, Mirosław Racewicz, Stanisław Siekierski, Tadeusz Zapaśnik

Sceno.: Zbigniew Więckowski; muzyka: Mirosław Racewicz