Jerzy Putrament; adapt.: Krystyna Nastulanka

PASIERBOWIE

Premiera: 11 lutego 1965
Reżyser: Teresa Żukowska

 

Jan Pociej –Stanisław Jaszkowski Leon Pociej –Kazimierz Borowiec Jadwiga Pociejowa –Sidonia Błasińska Kamila –Grażyna Juchniewicz Chylrkiewicz –Marian Szul Chylrkiewiczowa –Halina Przybylska Dowgiałło –Tadeusz Mroczek Kosmala –Miłosz Maszyński Guba –Bogusław Marlen Niemtus –Eugeniusz Orłowski Sawko –Janusz Barburski Danuta Grzeszczak –Anna Cellari Domaniecki –Eugeniusz Dziekoński Bruszczyński –Krzysztof Ziembiński Józefowa –Henryka Zboromirska Stasiak –Tadeusz Kuduk Andrzej –xxx Chłopiec I –Stanisław Staniek Chłopiec II –xxx

Scen.: Zbigniew Bednarowicz