Stanisław Stratjew, tłum. Hanna Karpińska

OWCA

Premiera: 17 lutego 1987
Reżyser: Wanda Laskowska

 

Iwan Antonow – Andrzej Borysiewicz, Ewgeni – Jerzy Kulicki, Żoro – Edward Kalisz, Dermendzijewa – Lubomira Tarpacka, Wiszący – Andrzej Karolak, Żona – Irena Kulicka, Syn - ***, Czlowiek w garniturze – Eugeniusz Dziekoński, Lekarz – Marian Szul, Gospodyni – Grażyna Bobrowicz, Iwanow – Juliusz Przybylski, Chłop I – Edward Laskowski, Chłop II – Eugeniusz Orłowski, Urzędniczka – Helena Wizłło, Urzędnik I – Juliusz Przybylski, Urzędnik II – Wojciech Ziemiański, Urzędnik III – Jan Wojciech Krzyszczak, Urzędnik IV – Marian Szul, Urzędnik V – Krzysztof Ziembinski

-scenografia- Zofia Pietrusińska