Bohdan Drozdowski

OSTATNI BRAT

Premiera: 23 lutego 1963
Reżyser: Krystyna Meissner

 

Arnold – Bronisław Surmiak Barusz – Stanisław Szreniawski Maniuś – Zygmunt Nawrocki Zenon – Czesław Niemczuk Paweł Zalewski – Janusz Barburski Pierwszy Zbrojny – Grzegorz Galiński Anula – Dominika Stecówna Szef – Stanisław Jaszkowski Ks. Filip – Mieczysław Popławski Kolejarz – Juliusz Dziemski Ten z baretkami – Kazimierz Kurek Karol – Andrzej Karolak Szuler – Wiesław Wiesław Kucytowski Gap I – Bogusław Marlen Gap II – Władysław Karwicz Baba z butami – Henryka Zboromirska Włochaty – Edward Laskowski Milicjant – xxx Kobiecina – Rena Ruszczyc Wacław – Wiesław Kucytowski Rudy cywil – Bogusław Marlen Żołnierz – Henryk Lipartowski

Scen.: Ryszard Kuzyszyn opracowanie muzyczne: Henryk Lipartowski