Bertolt Brecht; tłum.: Stanisław Jerzy Lec

MATKA COURAGE I JEJ DZIECI

Premiera: 10 maja 1969
Reżyser: Mirosław Wawrzyniak

 

Matka Courage –Karina Waśkiewicz Katarzyna –Barbara Komorowska Eilif –Mieczysław Banasik Schweizerkas –Tadeusz Zapaśnik Werbownik –Jerzy Siech Wachmistrz –Juliusz Dziemski Kucharz –Stanisłąw Jaszkowski Dowódca –Marian Szul Kapelan –Henryk Dłużyński Zbrojmistrz –Witold Gałązka Yvette Pottier –Barbara Bardzka Człowiek z przewiązanym okiem –Julisz Dziemski Inny Wachmistrz –Eugeniusz Orłowski Stary Pułkownik –Władysław Karwicz Wartownik –Janusz Piechowski Chłopka –Dagny Rose Młody chłop –Andrzej Karolak Chorąży –Bogusław Hubicki Żołnierze –Witold Gałązka, Andrzej Karolak, Edward Laskowski, Bogusław Marlen, Wiesław Ostrowski, Janusz Piechowski, Jerzy Siech Żołnierzyki –xxx

Sceno.: Zbigniew Więckowski; muzyka: Paul Dessan; oprac.muz: Maciej Małecki