Mała Pasja, czyli historia o psie Pana Jezusa

Od lat po świecie
Tuła się i wlecze
Stary dziad w kabacie
Śpiewa se i płacze

Ciągnie wóz Mały świat
Mały dom Mały Kram
Mały dom Świata Kram
Powie wam Co on wart

Powie wam Co on wart

Spektakl zainspirowany fragmentem „Chłopów” Władysława Reymonta, zrealizowany podczas studiów w Akademii Teatralnej w Białymstoku, pod opieką pedagogiczną Andrzeja Zaborskiego.

Pomysł i realizacja: Paulina Karczewska, Mateusz Tymura
Spektakl prezentowany w ramch Sceny OFF.

Recenzje:

(…) Młodym artystom udało się w wyjątkowy sposób zharmonizować wszystkie użyte środki teatralne dla zbudowania jednorodnej w tonie, subtelnej i wzruszającej opowieści. Scenariusz został oparty na fragmencie „Chłopów” Władysława Stanisława Reymonta i sprowadza się do opowieści, którą niespiesznie snuje stary, biedny człowiek, ciągnący własnoręcznie wóz z całym swoim mizernym dobytkiem. Opowieść o własnym zagubionym piesku stopniowo przechodzi w opowieść o pierwszym udomowionym psie, który towarzysząc Jezusowi w jego wędrówkach po świecie pogodził się z rodzajem ludzkim i już na zawsze został przyjacielem człowieka.
Na uwagę zasługuje wysoki poziom aktorstwa zaprezentowany przez Mateusza Tymurę, który nie tylko odtwarza postać starego włóczęgi, snuje stylizowaną ludowo i lekko archaizowaną opowieść, ale ponadto animuje różne formy lalkowe, wspomagany przez ukrytą przed oczami widzów Paulinę Karczewską. Najróżniejsze fragmenty zagraconego wozu ujawniają oryginalne i bardzo pomysłowe mikroscenki, na których niewielkie figurki odgrywają swoje dzieje, ilustrując opowieść bohatera. Ten osobliwy wóz staje się całym światem. Jest w nim miejsce i na piaski Ziemi Świętej, i na Golgotę. Zarazem jest to po prostu dom człowieka bezdomnego, cała jego majętność. Wzruszający, prosty i dobroduszny właściciel wozu-świata-domu nie skarży się na swój los, jest życzliwy ludziom i zwierzętom, stać go na miłość i współczucie, także dla swojego Boga.(…)

dr Halina Waszkiel, adiunkt na Wydziale Lalkarskim AT

 

  • Scena: mała
  • Foto: repertuar_51.jpg
  • Premiera: 3 lutego 2009