Stanisław Płonka –Fiszer

KOPCIUSZEK 1965

Premiera: -25 marca 1965
Reżyser: Tadeusz Mroczek

 

Kopciuszek –Joanna Jarzębska Macocha –Danuta Rymarska Goździk –Miłosz Maszyński Zuzia –Grażyna Juchniewicz Fruzia –Henryka Zboromirska Dobroduszek- Kazimierz Borowiec Król –Eugeniusz Orłowski; Tadeusz Mroczek Królewicz –Stanisław Staniek

Scen.: Hilary Krzysztofiak; muz.: Henryk Lipartowski