Bronisław Bakal

KONIEC ŚWIATA

Premiera: 21 maja 1948
Reżyser: Piotr Połoński

 

Szef – Piotr Połoński Basia – Celina Kubicówna Zbyszek – Tadeusz Skorulski Rogalski – Witold Thilman Kłoś – Stefan Winter Krystyna – Krystyna Radwańska Lokaj – Mieczysław Dowmunt Gestapowiec – January Sampolini

-scenografia- Józef Gniatkowski