George Bernard Show, tłum. Florian Sobieniowski

KANDYDA

Premiera: 25 stycznia 1972
Reżyser: Zbigniew Bessert

 

Kandyda – Danuta Rymarska, Prozerpina – Dagny Rose, Morell – Bronisław Orlicz, Marchbanks – Jacek Domański, Burgess – Stanisław Jaszkowski, Mill – Andrzej Karolak

-scenografia- Wanda Czaplanka