Konstantin Simonow, tłum. Aleksander Baliński

HARRY SMITH ODKRYWA AMERYKĘ

Premiera: 18 listopada 1948
Reżyser: Lidia Zamkow

 

Ch. Mac Pherson – Konstanty Krugłowski Jacek Goold – Tadeusz Andrzejewski Harry Smith – Józef Kostuch-Kostecki Denis Preston – Władysław Czerny Hardy – Lesław Petecki Bob Morphi – Stefan Winter Kessler – Mieczysław Dowmunt Fred Williams – Mieczysław Piotrowski Jessie – Lidia Zamkow Mag Stanley – Irena Tomaszewska

-scenografia- Józef Gniatkowski