Dramat i tragedię pozostaw teatrowi – festiwal

Projekt działań profilaktycznych dla młodzieży gimnazjów „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” realizowany jest w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”.
Projekt, który rozpoczął się 1 października 2007 r. na mocy porozumienia zawartego między Wojewódzkim Komendantem Policji w Białymstoku i Podlaskim Kuratorem Oświaty, opracowany został przez Grupę ds. bezpieczeństwa w szkole powołaną przez Kuratora Oświaty. Od maja bieżącego roku realizowany jest przez Towarzystwo AMICUS, które wygrało otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Wojewodę Podlaskiego i otrzymało środki finansowe zarezerwowane w budżecie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania publicznego.
W dniach 8, 16 i 22 października w Suwałkach, Łomży i Białymstoku Towarzystwo AMICUS we współpracy z Kuratorium Oświaty w Białymstoku zorganizowało powiatowe prezentacje dotychczasowych efektów pracy nad projektem. W spotkaniach udział wzięli gimnazjaliści wraz z opiekunami – nauczycielami i pedagogami szkolnymi.
Podczas spotkań zorganizowanych w Regionalnym Ośrodku Kultury i Sztuki w Suwałkach, Teatrze Lalki i Aktora w Łomży oraz Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku organizatorzy promowali komplet materiałów dydaktycznych przygotowanych w oparciu o spektakle profilaktyczne nagrodzone i wyróżnione podczas gali w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku 12 maja 2008 roku.
Wydawnictwo to, w skład którego wchodzi płyta DVD z nagraniem ośmiu najlepszych spektakli, komentarze artystyczne, profilaktyczne i wychowawcze poszczególnych przedstawień, scenariusze godzin wychowawczych, które można przeprowadzić w oparciu o te spektakle, informacje o projekcie oraz inne materiały, wkrótce trafi do wszystkich gimnazjów w województwie podlaskim. W zamyśle autorów projektu stanowić może cenną i oryginalną pomoc dydaktyczną w pracy wychowawczej z młodzieżą gimnazjów i jak się okazuje, również szkół ponadgimnazjalnych.

Informacje ze strony Kuratorium Oświaty w Białymstoku

11 maja o godz. 9.00 w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku rozpocznie się Gala Finałowa festiwalu.

 

  • Scena: duża
  • Reżyser:
  • Asystent reżysera:
  • Scenografia:

Obsada