OBSERWATORIUM KULTURY

1 sierpnia 2012 roku przy współpracy z pracownikami Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Fundacją SocLab, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki rozpoczął badania diagnostyczne mające na celu dostarczenie pełnej i rzetelnej wiedzy z zakresu potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa podlaskiego. Równorzędnym celem projektu było ilościowo-jakościowe określenie wizerunku instytucji kulturalnych, w tym Teatru Dramatycznego, a także ocena ich działalności artystycznej. Rezultatem projektu jest wiedza umożliwiająca kształtowanie i poprawę polityki artystyczno-marketingowej tych placówek. Całościowo projekt stanowi diagnozę społeczną mierzącą kapitał kulturowy regionu na podstawie korzystania przez mieszkańców województwa podlaskiego z instytucji kulturalnych. Ponadto wskazuje główne bariery hamujące wzrost uczestnictwa w kulturze wysokiej w oparciu o aktualną i praktyczną wiedzę. Badaniami zostało objętych 59 gmin. Szczegółowe wyniki badań zostały zaprezentowane w formie raportu. Na ich podstawie została także opracowana wersja raportu służąca rozpowszechnianiu, zawierająca informacje przydatne innym instytucjom kultury oraz podmiotom.

Szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie Fundacji SocLab.

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.