Kulturowe Mosty

„Kulturowe Mosty” to projekt łączący dwa nie związane ze sobą światy. Ba, krainy odległe od siebie o lata świetlne, a przynajmniej o lata, jakie dzielą babcie i ich wnuki. W naszym programie znakiem tego pierwszego świata są tradycyjne pieśni, a drugiego – nowoczesny język wideoklipu. By je połączyć – zbudujemy Kulturowe Mosty. Program jest realizowany w ramach programu Akademia Orange.

W projekcie biorą udział ludzie młodzi: podopieczni Pogotowania Opiekuńczego w Białymstoku oraz uczestnicy warsztatów teatralnych w białostockim Teatrze. Od kilku tygodni integrują się, poznają, a niebawem rozpoczną badania terenowe i wspólne śpiewanie. Razem z instruktorem wyprawią się w okolice Białegostoku, w poszukiwaniu skarbów tutejszej tradycyjnej kultury – autentycznych pieśni, śpiewanych bez akompaniamentu, towarzyszących kiedyś rozmaitym obrzędom. Młodzi ludzie uczą się, że te pieśni są trochę jak wymierające gatunki: trzeba je znaleźć, zabezpieczyć, utrwalić i przechować, inaczej ślad po nich zginie.

A na czym będzie polegało utrwalanie? Tu właśnie przydatne okażą się narzędzia współczesnego świata. Zdolni podlascy filmowcy podzielą się z młodzieżą tajnikami swojego warsztatu, wprowadzając ich w świat technik audiowizualnych, ucząc języka filmu, obsługi sprzętu oraz sztuki montażu. Razem przygotują… wideoklip. Jak wiadomo, istotą tego gatunku jest dodanie atrakcyjnego obrazu do istniejącego już utworu muzycznego.

Nasze filmowe impresje związane będą oczywiście z tymi tradycyjnymi pieśniami. Co ważne – prezentowanymi w formie jak najbardziej zbliżonej do oryginału, do wersji zachowanej w pamięci najstarszych mieszkańców okolic Białegostoku.

A zatem, edukacja młodzieży w ramach projektu „Kulturowe Mosty” iść będzie w dwóch przeciwległych kierunkach: w stronę dawnego, zapominanego coraz bardziej świata tradycyjnej wiejskiej kultury i obrzędu oraz super nowoczesnego języka filmu, wideoklipu, rejestracji i ekspozycji obrazu i dźwięku. I spodziewamy się, że z jednej krainy do drugiej wcale nie jest bardzo daleko, jak mogłoby się wydawać. A umiłowanie tradycji, czy troska o zachowanie oryginalnej tkanki naszej kultury może iść z parze z nauką jak najbardziej współczesnych kulturowych trendów, znaków, kodów.

Uzupełnieniem tych dwóch bloków zajęć są warsztaty śpiewu, tańca oraz aktorskie. Dzięki nim młodzi ludzie będą mogli jak najpełniej przygotować się do zaprezentowania swoich umiejętności w wideoklipie i na scenie. Finałem projektu będzie bowiem prezentacja ich umiejętności oraz samego wideoklipu podczas specjalnego pokazu w Teatrze Dramatycznym (maj).

Organizatorami programu Kulturowe Mosty są: Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ulicznej ENGRAM, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku oraz Pogotowie Opiekuńcze w Białymstoku.

WARTO PRZECZYTAĆ, WARTO OBEJRZEĆ:

www.myspace.com/stowarzyszenie_engram

www.facebook.com/pages/Kulturowe-Mosty

vimeo.com/11020060

Kulturowe mosty – Akademia Orange