Pracownicy Teatru


Dyrektor Teatru
Piotr Adam Półtorak
 

Zastępca Dyrektora
Małgorzata Dąbrowicz
 

Dział Finansowo-Księgowy
Danuta Iwaniuk – Główny Księgowy
Aneta Gieniusz – Specjalista ds. kosztów i księgowości materiałowej
Hanna Leszczyńska – Specjalista ds. płac
Ewa Piekarska – Specjalista ds. księgowości finansowej
 

Specjalista ds. kadr
Marta Gajda
 

Dział Marketingu i Organizacji Widowni
Paweł Żuk – Kierownik Działu
Halina Gawryluk – Organizator widowni
Ewa Krajewska – Organizator widowni
Emilia Rogalska – Organizator widowni
Halina Małachwiej – Kasjerka biletowa
Barbara Tomczyk – Kasjerka biletowa
 

Dział Koordynacji Pracy Artystycznej Produkcji i Pozyskiwania Funduszy
Katarzyna Glinko – Kierownik Działu
Urszula Bondaruk – Starszy referent ds. pozyskiwania funduszy i licencji
Zuzanna Pogorzelska – Starszy referent ds. pozyskiwania funduszy i licencji
 

Dział Literacko-Edukacyjny
Konrad Szczebiot – p.o. Kierownika literackiego
Monika Bania – Specjalista ds. edukacji teatralnej
 

Główny Specjalista ds. Promocji i PR
Martyna Faustyna Zaniewska
 

Dział Techniczny
Wiesław Leszczyński – Kierownik Techniczny
Jarosław Mirończuk – Główny brygadzista sceny
Władysław Trusiewicz – Brygadzista sceny
Adam Etel – Montażysta dekoracji
Jan Popławski – Montażysta dekoracji
Krzysztof Sawicki – Montażysta dekoracji
Wierzchowska Agnieszka – Garderobiana
Bożena Rutkowska – Rekwizytorka
Sławomir Karolkiewicz – Elektryk oświetleniowiec
Piotr Rutkowski – Elektryk oświetleniowiec
Daniel Plutowicz – Akustyk
 

Specjalista ds. transportu i zaopatrzenia
Sebastian Bielonko
 

Pracownia krawiecka damska
Wiesława Perkowska – Kierownik pracowni
Jolanta Bukłaho-Kalinowska – Krawcowa
 

Pracownia krawiecka męska
Elżbieta Wysocka – Krawcowa
 

Pracownia Plastyczna
Danuta Kuźmicz – Kierownik pracowni plastycznej
Grażyna Kryś-Lelusz – Modelator
 

Pracownia Fyzjerko-Perukarkska
Renata Stepaniuk – Fryzjerka perukarka
 

Pracownia stolarska
Artur Stocki – Kierownik Pracowni
Krzysztof Zembrowski – Stolarz
 

Pracownia Szewska
Mariusz Małkiewicz – Specjalista szewc
 

Pralnia-Farbiarnia
Elżbieta Lenkiewicz – Praczka farbiarka
 

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Tadeusz Kuczyński – Kierownik Działu
Barbara Jaskurzyńska – Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Lech Sarnacki – Konserwator
Walentyna Pawluczuk – Brygadzista sprzątaczek
Janina Makarewicz – Sprzątaczka
Monika Nazaruk – Sprzątaczka
Małgorzata Nowicka – Sprzątaczka
 

Samodzielne stanowisko ds. magazynowych
Dariusz Baranowski