Oleg Łatyszonek

Białoruski historyk i działacz społeczny w Polsce. Był dziennikarzem tygodnika Niwa. W latach 1997–2008 pracował jako wykładowca w Katedrze Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2008r. jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Historii i Nauk Politycznych na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. W drugiej połowie lat 80. związał się także z białoruskim ruchem studenckim, przewodniczył komisji naukowej podziemnego wówczas Białoruskiego Zrzeszenia Studentów, był współzałożycielem festiwalu Basowiszcza. Od 1991r. działał w Białoruskim Zjednoczeniu Demokratycznym, w latach 1992–1994r. pełnił funkcję przewodniczącego. Od jest członkiem zarządu Związku Białoruskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. W 1997r. został wiceprezesem Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś, a w 1998r. był współtwórcą Białoruskiego Radia Racja.