Konrad Szczebiot – Kierownik literacki

W Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku od 2 stycznia 2017 roku.

Urodzony 17 października 1984 roku w Białymstoku.

Wykształcenie:
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Wiedzy o Teatrze, magister sztuki w dziedzinie wiedzy o teatrze (2013)

Doświadczenie zawodowe:
– członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych AICT/IACT (od 2016 r., wybrany na dwuletnią kadencję)
– wykładowca Historii Teatru oraz Historii Sztuki i Kostiumu w Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim w Białymstoku (od 2013 roku)
– asystent na zamiejscowym Wydziale Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, przedmiot – Historia teatru polskiego na tle teatru powszechnego (od 2013 roku)
– stały współpracownik Polskiego Radia Programu Drugiego oraz Polskiego Radia Programu Pierwszego (od 2009 roku)

Nagrody/osiągnięcia:
Medal Diligentiae przyznawany przez Prezydenta Miasta Białegostoku za pilność w nauczaniu przyznany na wniosek dyrekcji Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku z inspiracji oraz z uzasadnieniem słuchaczy Studium. (2015)

Zainteresowania:
teatr, literatura, opera i muzyka klasyczna, sztuka i architektura, polityka, polityka międzynarodowa, dyplomacja kulturalna, historia i kultura Rzeczpospolitej Obojga Narodów (ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiego Księstwa Litewskiego), historia i kultura Europy środkowo-wschodniej, historia i kultura zamieszkujących Polskę mniejszości narodowych, historia polskiej emigracji artystycznej, klasyczne kino europejskie i amerykańskie, historia kabaretu, współczesny teatr lalek i teatr formy, zwiedzanie miast europejskich śladami wybitnych pisarzy; kulinaria, tenis