Każdą historię trzeba zacząć od jakiegoś punktu w czasie.
Historię teatru w Białymstoku zaczynamy od 1924 roku, choć zapewne sama idea białostockiego teatru pojawiła się w głowach i sercach mieszkańców grubo przed tą datą. Kończymy ją na 1949 roku, ale nie jest to nasze ostatnie słowo. Zbieramy materiały, przeszukujemy archiwum.
Ciąg dalszy nastąpi.

Teatr i Białystok w roku
1938

27 grudnia. Pierwsze przedstawienie w nowo wybudowanym Teatrze Miejskim im. Marszałka Piłsudskiego. Wystawiono "wesołą komedię" Kiedrzyńskiego "Cudzik i S-ka" w wykonaniu zespołu Teatru Objazdowego.

Polska w roku
1938

Ogłoszenie polskiego ultimatum wobec Litwy. Polska zażądała nawiązania normalnych stosunków dyplomatycznych, co w praktyce oznaczało uznanie przez Litwę istniejących granic, a wiec przynależności Wileńszczyzny do Polski. 

Wojska polskie wkroczyły na czechosłowackie Zaolzie.

Świat w roku
1938

Hiszpańska wojna domowa: około 700 osób zginęło w atakach frankistowskiego lotnictwa na Barcelonę i Walencję. 

W sprzedaży ukazuje się nylonowa szczoteczka do zębów.

Wejście wojsk niemieckich na terytorium Austrii i wcielenie jej do Rzeszy (Anschluss Austrii).

*
Materiały dotyczące rozwoju i losów teatru w Białymstoku pochodzą z książek: "Białystok nie tylko kulturalny. Część I", "Białystok nie tylko kulturalny. Część  II" autorstwa Małgorzaty Dolistowskiej, Jolanty Szczygieł-Rogowskiej, Joanny Tomalskiej.