Każdą historię trzeba zacząć od jakiegoś punktu w czasie.
Historię teatru w Białymstoku zaczynamy od 1924 roku, choć zapewne sama idea białostockiego teatru pojawiła się w głowach i sercach mieszkańców grubo przed tą datą. Kończymy ją na 1949 roku, ale nie jest to nasze ostatnie słowo. Zbieramy materiały, przeszukujemy archiwum.
Ciąg dalszy nastąpi.

Teatr i Białystok w roku
1924

13 września. Uroczyste otwarcie Teatru Miejskiego z siedzibą w Palace. Dyrektor Bronisław Skąpski, 30-osobowy zespół, 8000 zł dofinansowania ministerialnego z Departamentu Kultury i Sztuki.

27 października. Wieczór poświęcony Henrykowi Sienkiewiczowi, autorowi Trylogii. Wystawienie komedii "Pan Wołodyjowski".

Polska w roku
1924

Wychodzi pierwszy numer "Wiadomości literackich"; 

Apogeum hiperinflacji: 1 dolar USA = 10 250 000 marek polskich;

Prezydent Stanisław Wojciechowski wydał rozporządzenie o zmianie ustroju pieniężnego – złoty miał zastąpić markę polską;

Utworzono Korpus Ochrony Pogranicza (KOP);

Pierwsze trzy brygady KOP rozpoczęły obsadzanie granicy na Wołyniu i Białorusi;

W warszawskiej katedrze św. Jana złożono zwłoki Henryka Sienkiewicza;

Atak Kurpiów na Kolno i zniesienie starosty kolneńskiego z urzędu.

Świat w roku
1924

Powstała Niemiecka Nadwołżańska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka;

Brytyjski okręt podwodny L-34 zatonął w Kanale La Manche, 43 marynarzy straciło życie;

Zmarł Włodzimierz Lenin – Józef Stalin rozpoczął intrygi wewnątrzpartyjne w celu pozbycia się konkurentów do władzy dyktatorskiej w ZSRR;

Mahatma Gandhi zostaje zwolniony przed terminem z więzienia ze względu na zły stan zdrowia;

Adolf Hitler rozpoczął w więzieniu w Landsbergu w Bawarii, aresztowany po puczu w Monachium, dyktowanie swej książki Mein Kampf (Moja walka);

Władysław Reymont odebrał literacką nagrodę Nobla;

Adolf Hitler został zwolniony z więzienia.

*
Materiały dotyczące rozwoju i losów teatru w Białymstoku pochodzą z książek: "Białystok nie tylko kulturalny. Część I", "Białystok nie tylko kulturalny. Część  II" autorstwa Małgorzaty Dolistowskiej, Jolanty Szczygieł-Rogowskiej, Joanny Tomalskiej.