Grzegorz Chrapkiewicz

Aktor, reży­ser, peda­gog. Wychowanek kra­kow­skiej PWST.

Jako aktor debiu­to­wał w kra­kow­skim Starym Teatrze w spek­ta­klu „Mord w kate­drze” T. Eliota w reży­se­rii Jerzego Jarockiego. Jednak swe naj­więk­sze kre­acje aktor­skie stwo­rzył w teatrach Gdańska i Gdyni. Widzowie pamię­tają go z takich ról, jak Eskalus w „Romeo i Julii”, Jepichodow w „Wiśniowym sadzie”, Eutychian w „Irydionie”, Henryk Cholawicki w „Opętanych”, Hrabia w „Panu Tadeuszu”, Max Brod w „Pułapce”, Ernst w „Cabarecie”, Claude w „Hair” czy Pan Martin w „Łysej śpiewaczce”. Pracował jako aktor z takimi reżyserami jak – Jerzy Jarocki, był również asystentem profesora Jarockiego w Starym Narodowym Teatrze w Krakowie, Adamem Hanuszkiewiczem, Tadeuszem Mincem, Kazimierzem Kucem, Krystianem Lupą, Krzysztofem Babickim, Jerzym Gruzą, Krzysztofem Nazarem, Hanną Polony, Krzysztofem Zalewskim, Ryszardem Majorem, Tadeuszem Bradeckim, Jerzym Stuhrem.

Nie mniej­sze suk­cesy odnosi jako reży­ser w teatrach Warszawy, Gdańska, Gdyni, Poznania, Bielska-Białej, Olsztyna, Kielc, Kalisza. W Teatrze Muzycznym w Poznaniu wyreżyserował spektakle Mayday R. Cooney’a i Akompaniator A. Burzyńskiej. W Operze Bałtyckiej zre­ali­zo­wał m.in. kon­tro­wer­syjny spek­takl „Wesela Figara” (Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego), „Księżniczkę czar­da­sza” Kálmána i „Normy” Belliniego, inscenizację, za którą otrzymał Nagrodę Artystyczną Marszałka Województwa Pomorskiego. W Teatrze Polskim w Bielsku-Białej wyreżyserował 10 premier na dużej i małej scenie. W Teatrze Wybrzeże zrealizował m.in. „Łysą śpiewaczkę”, graną z ogromnym powodzeniem ponad 100 razy. W Teatrze Dramatycznym w Białymstoku wyre­ży­se­ro­wał „Fantom bólu” Sigariewa oraz „Polowanie na łosia” Walczaka. Ostatnie pre­miery w Bielsku-Białej to: „Piaskownica” M. Walczaka i „Bóg mordu” J. Rezy. Warszawska publicz­ność mogła oglą­dać m.in. jego „Akompaniatora” A. Burzyńskiej w Teatrze Syrena, „Romantyków” H. Levina i „Mizantropa” Moliera w Teatrze Dramatycznym, „Kotkę na gorącym blaszanym dachu” T. Williamsa w Teatrze Narodowym – z tym spektaklem w marcu 2014 roku odbył tournee po USA i Kanadzie. Ostatnie premiery to „Imię” Teatru Dramatycznego w Warszawie, scena na Woli, „Kordian” Juliusz Słowackiego w reżyserii Jana Englerta, rola Kardynała – spektakl jubileuszowy z okazji 250 lat istnienia Teatru Publicznego w Polsce, „Kobiety bez znaczenia” A. Benetta  w Teatrze Dramatycznym w Warszawie oraz „Plastiki” Mariusa von Mayenburgava także w Teatrze Dramatycznym w Warszawie .

W sezonie 2015/16 mija 35 lat pracy artystycznej i pedagogicznej Grzegorza Chrapkiewicza. Odznaczony Złotą Gloria Artis. Jest pro­fe­so­rem tytu­lar­nym, wykła­dowcą Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina  w Warszawie.